Privacy policy

Scroll

מדיניות פרטיות באינטרנט

שימוש במידע, אבטחת מידע, ופרטיות באינטרנט. חברת אטומי דואגת לפרטיותם של המבקרים באתריה, ושמירה על הפרטיות חשובה לנו מאוד. עם זאת, יש לזכור כי אין דרך להבטיח את אבטחת מידע שמועבר באמצעות האינטרנט. הפרקים הבאים מתארים את סוגי המידע שנאספים על-ידי אתר האינטרנט והשימושים שנעשים במידע זה.

מידע שמאפשר את זיהוי המשתמש

הפרטים המזהים של משתמשי האתר, כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, יאספו על-ידי אטומי רק כאשר הם יסופקו בהתנדבות על-ידי המשתמש. אנו עשויים להשתמש במידע זה למטרת שיפור השירות והתכנים שבאתר האינטרנט שלנו; כדי לספק למשתמשים עצות, מידע שימושי, חדשות אודות המוצרים ועדכונים; יידוע המשתמשים אודות מוצרים ושירותים חדשים של אטומי ; סקירת מידת שביעות הרצון של המשתמשים מהמוצרים והשירותים; ומטרות פנימיות של החברה. יתר על כן, מסירת מידע זה מהווה אישור של המשתמש לחברת אטומי להשתמש ולאחסן ללא הגבלה מידע זה, בין אם בתוך או מחוץ לגבולות ישראל. בהקשר זה, יש לשים לב כי ייתכן שהמידע שיסופק על-ידי המשתמש יעבור בין מדינות תוך כדי תהליך העיבוד. אתר זה ובסיס הנתונים שיכלול את המידע שסופק על-ידי המשתמשים, יתוחזקו על-ידי צד שלישי בישראל שנבחר על-ידי אטומי. שליחת מידע מצד המשתמש מהווה בזאת אישור להעברת המידע לעיבוד בישראל. אם מתעוררות שאלות בנושא זה, יש ליצור קשר עם חברת אטומי בכתובת הרשומה מטה. בעת שליחת מידע אישי באתר זה, אטומי עשויה לבקש מהמשתמש לאשר את פרסום מידע זה באתר; לדוגמא, שימוש במידע זה כדי לשתף אחרים בחוויותיו של המשתמש. בהינתן אישור זה, תהיה לאטומי הזכות המלאה לערוך ולפרסם את הסיפור של המשתמש באתר תוך הכרה במשתמש כמחבר וציון שמו המלא של המשתמש. המשתמש רשאי בכל עת לבקש מאטומי להוריד את שמו ו/או סיפורו מהאתר ו/או לתקן מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, על-ידי יצירת קשר עם אטומי בכתובת הרשומה מטה. מבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, תשתדל אטומי להיענות לכל בקשה מסוג זה, במהירות האפשרית ותוך פרק זמן של חודש מקבלת הבקשה.

מידע שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש

חברת אטומי אוספת גם מידע בצורת מצבור שאינו מזהה את משתמשיה, לדוגמת מספר המבקרים באתרים, שמות ספקי האינטרנט של המשתמשים, וכו’. אנו משתמשים במידע זה, שנשאר בצורת מצבור, כדי להבין כיצד משתמשים המבקרים באתרי האינטרנט שלנו על-מנת שנוכל לשפר אותם. אנחנו עשויים גם לשתף חברות אחרות של אטומי במידע זה. שום מידע שהוא שעלול לזהות את המשתמשים לא ייחשף בתהליך זה.

שימוש בכתובות  IP

כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) הינה מערכת מספרים המוקצית באופן אוטומטי למחשבו של המשתמש, בין אם הוא מתחבר דרך רשת התקשורת המקומית או דרך רשת התקשורת הרחבה של הארגון אליו הוא שייך. שרתי האינטרנט מזהים באופן אוטומטי את מחשבו של המשתמש באמצעות כתובת ה-IP שמוקצית לו בעת שהותו באינטרנט. חברת אטומי עשויה לאסוף כתובות IP למטרות של ניהול מערכות וניהול חשבונות של אתרינו. לרוב אין אנו מקשרים בין מידע המאפשר את זיהוי המשתמש לכתובת ה-IP שלו, הווה אומר שאנו מתעדים את פעולות המשתמש אבל המשתמש נותר אלמוני בעינינו. עם זאת, אנחנו עשויים להשתמש בכתובות IP כדי לזהות משתמשים אם נרגיש שיש צורך לכפות ציות לתנאי השימוש באתר, או בכדי להגן על שירותינו, האתר או משתמשים אחרים.

קישורים לאתרים אחרים

אתרי האינטרנט של אטומי מספקים קישורים לאתרים של צד שלישי כחלק מהשירות למשתמשים. מדיניות הפרטיות של אטומי איננה תקפה לגבי אתרים אלו. אנחנו ממליצים למשתמשים ליצור קשר באופן ישיר עם אתרים אלו בכדי לברר את מדיניות איסוף המידע והפרטיות שלהם.

COOKIES

חברת אטומי עשויה להפקיד “cookie” על הדפדפן של המשתמש. קבצי ה- “cookie” הינם קבצי טקסט קטנים אשר מספקים לנו מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש. קבצים אלו אינם כוללים בתוכם כל פרט מזהה של המשתמש, אך אם המשתמש מספק מידע מסוג זה לאתר (לדוגמא, במילוי טופס הרשמה), הוא יקושר למידע שמאוחסן בקובץ .”cookie”

אבטחה

האתר מאוחסן אצל צד שלישי/המתפעל/המתפעלת רשתות תקשורת מאובטחות המוגנות על-ידי מערכות חומת אש (“firewall”) וסיסמא סטנדרטיות ונוקט/ת באמצעי אבטחה בכדי להגן על המידע של המשתמשים בפני אבדן, ניצול לרעה ושינוי מלבד הרשום להלן, רק לעובדים מורשים של חברת אטומי ישנה גישה למידע שהמשתמשים מספקים. יתר על כן, אנו כופים חוקים מחמירים בקרב עובדים מורשים אלו, אשר להם גישה לבסיסי הנתונים בהם המידע מאוחסן או לשרתים שמשרתים אותנו. למרות שאין ביכולתנו להבטיח כי המידע לא יאבד, ינוצל לרעה או ישונה, אנחנו עושים כל מאמץ שביכולתנו כדי למנוע תקריות מצערות מסוג זה. שיתוף צד שלישי במידע שמאפשר את זיהוי המשתמש חברת אטומי לא תמכור או תשכיר מידע שיאפשר את זיהוי המשתמש לכל צד שלישי לכל מטרה שהיא. במקרים מיוחדים מאוד, אנו עשויים לחשוף מידע מסוג זה, והם: (א)) לעתים צד שלישי, אשר נבחר בקפדנות על-ידי חברת אטומי) עשוי להיחשף לפרטים אלו כחלק ממתן השירות לחברת אטומי. ברצוננו להדגיש כי צד שלישי מסוג זה אשר מספק שירות לחברת אטומי נדרש לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של אבטחת מידע, כפי שנקבעו על-ידי חברת אטומי; (ב) אם יש לנו סיבה להאמין כי חשיפת פרטים מזהים של משתמש כלשהו הינה צעד הכרחי בכדי לזהות, ליצור קשר, או לנקוט צעדים משפטיים נגד מישהו אשר פוגע בזכויות, רכוש או פעולות של חברת אטומי או משתמשי האתר; (ג) אם אנו מאמינים כי זוהי חובתנו החוקית, או בתגובה לבקשה או דרישה של הרשויות בהקשר לחקירה פלילית או אזרחית.

התחייבות

שליחת מידע אישי/בריאותי לאתרינו מהווה התחייבות מבחינת המשתמש לעמוד בתנאי מדיניות הפרטיות וכן מהווה הבנה כי חברת אטומי עשויה, מתוך שיקול דעתה, לחשוף מידע זה אודות המשתמש בנסיבות המפורטות לעיל.

יצירת קשר

ביכולתו של המשתמש לבקש הדפס של כל החומר שברשות חברת אטומי הנוגע אליו, או לבטל את הסכמתו לשימוש במידע זה מהסיבות המצוינות לעיל בכל זמן; ניתן לעשות זאת בכתובת המייל: support@atomi.co.il

שינויים

כל השינויים שיעשו במדיניות הפרטיות של חברת אטומי יעשו באופן ישיר בעמוד זה.